چینه نگاری اوریسا


ایران فایل

چینه جای خود را به خشت گلی که تازه اختراع شده بود داد اما در این عهد ، خشت فقط کلوخه ای از خاک بود که آن را در کف دست با خشونت درست کرده ، در آفتاب خشک می کردند گودیهای داخل آن که به وسیله انگشت .

بررسی قیمت

دنیای جغرافی

دنیای جغرافی - قلمی از بچه های تجربی90 دبیرستان ملاصدرا تایباد

بررسی قیمت

finglish/persian

finglish/persian-word-freqtxt finglish/persian-word-freqtxt In finglish Finglish-to-Persian converter

بررسی قیمت