sparger شمع شناور


7th National Congress on Civil Engineering

تاثیر صفحه مایل متصل شده به سازه شناور بر عملکردهای پاسخ سازه پیاده روها،فضاهای شهری فراموش شدهنمونه موردی زاهدان بررسی خواص مهندسی بتن خود تراکم حاوی ضایعات بطری های pet تعیین درصد بهینه .

بررسی قیمت

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

کاربرد موج شکن های شناور در منطقه باسعیدو بررسی رفتار لرزه ای سد زیرزمینی در زلزله های با محتوای فرکانسی متفاوت به روش اجزاء محدود مطالعه موردی سد زیرزمینی تنگه حسین آباد اصفهان حذف سدها .

بررسی قیمت

مهندسی عمران

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی قیمت

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران Forums

17470 پیش بینی رفتار شمع ها در برابر نشست بر مبنای مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با استفاده از هوش مصنوعی روش های عددی در مهندسی عمران مهدیه عربی, فریدون پویانژاد, سید حجت الله موسوی 17129 The Effect of Particle .

بررسی قیمت

نمایه سازی مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران در ,

بررسی روش های موجود برای طراحی لرزه ای شمع ها در خاک های مستعد روانگرایی بررسی عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی با اتصالات نیمه صلب صفحه انتهایی به روش تحلیل دینامیکی افزایشی تعیین حریم کیفی .

بررسی قیمت